Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Vrútky


Farské oznamy Úmysly sv. omší
NA 2. ADVENTNú NEDEľU NA 2. ADVENTNú NEDEľU
NA 1. ADVENTNú NEDEľU NA 1. ADVENTNú NEDEľU
NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA 34. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA 33. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 33. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 32. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 32. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 31. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 31. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 30. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 30. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 29. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 29. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 28. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 28. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 26. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 26. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 23. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 23. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 22. NEDEľU V OBDOBí CEZ ROK NA 22. NEDEľU V OBDOBí CEZ ROK
NA 21. NEDEľU V OBDOBí CEZ ROK NA 21. NEDEľU V OBDOBí CEZ ROK
NA 20. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 20. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 19. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 19. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 18. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 18. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 17. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 17. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 16. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 16. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 15. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 15. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 14.NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 14.NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 13. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 13. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 13. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 13. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 12. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 12. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA 11. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí NA 11. NEDEľU V CEZROčNOM OBDOBí
NA NEDEľU ZOSLANIA DUCHA SVäTéHO NA NEDEľU ZOSLANIA DUCHA SVäTéHO
NA 7. VEľKONOčNú NEDEľU NA 7. VEľKONOčNú NEDEľU
NA 6. VEľKONOčNú NEDEľU NA 6. VEľKONOčNú NEDEľU
NA 4. VEľKONOčNú NEDEľU NA 4. VEľKONOčNú NEDEľU
NA 3. VEľKONOčNú NEDEľU NA 3. VEľKONOčNú NEDEľU
NA 2. VEľKONOčNú NEDEľU NA 2. VEľKONOčNú NEDEľU
NA 1. VEľKONOčNú NEDEľU NA 1. VEľKONOčNú NEDEľU
NA KVETNú NEDEľU NA KVETNú NEDEľU
NA 5. PôSTNU NEDEľU NA 5. PôSTNU NEDEľU
NA 4. PôSTNU NEDEľU NA 4. PôSTNU NEDEľU
NA 3. PôSTNU NEDEľU NA 3. PôSTNU NEDEľU
NA 2. PôSTNU NEDEľU NA 2. PôSTNU NEDEľU
NA 1. PôSTNU NEDEľU NA 1. PôSTNU NEDEľU
NA ôSMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA ôSMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA SIEDMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA ŠIESTU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBí NA PIATU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBí
NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA TRETIU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ NA DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ
NA NEDEĽU KRSTU PÁNA NA NEDEĽU KRSTU PÁNA
NA NOVÝ ROK NA NOVÝ ROK
NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU
NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU NA 3. ADVENTNÚ NEDEĽU
NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU NA 2. ADVENTNÚ NEDEĽU
NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU NA 1. ADVENTNÚ NEDEĽU
NA NEDEĽU KRISTA KRÁĽA NA NEDEĽU KRISTA KRÁĽA

Oficiálne odkazy Kontakt
Žilinská diecéza
KBS
Farnosti na Slovensku
Rehole na Slovensku
Mesto Vrútky

Farnosť Martin - mesto
Farnosť Martin - Sever
Farnosť Sučany
Farnosť Turany

Rímskokatolícka farnosť
sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Námestie S. Zachara 2
038 61 Vrútky

Číslo telefónu: 043 428 14 29
E-mail: vrutky@fara.sk
Bank. spoj: SLSP Martin
IBAN: SK7909000000000351683915
IČO: 31939121
DIČ: 2020605686

Created by Jaroslav Abaffy (2010-2015)